Navigace

Jak postupujeme

1.

Vyslechnutí
klienta

2.

Prohlídka
místa

3.

První nástřel
hřiště

4.

Objednávka studie
projektu hřiště

5.

Diskuze
s klientem

6.

Detailní projekt
hřiště

7.

Realizace

8.

Certifikace

9.

Otevření hřiště
do provozu

Navigace