Navigace

Reference

Navigace

Dolní Morava – Pískový svět

Velké pískoviště plné nových atrakcí umístěné na ploše téměř 800 m2. Celé hřiště je v dosti velkém svahu a tak se musely při výstavbě vybudovat opěrné zdi.

Dominantou je Divoký západ – štíty domů jak z westernových filmů. Do jednoho z domečků zajíždí opravdový vlak na převoz písku. Vlak zajede i do podzemních štol domečku „Mining“. Vedle je pravé nádraží, vězení, škola a nechybí ani saloon. Ze zadní části domečků je mnoho nálezů, skluzavek a lezecích stěn.

V pískovém světě je i kolotoč – více jak 5 metrů vysoká atrakce pro tři nebojácné návštěvníky.

Prostor pro vyžití si najdou i zlatokopové – nakopou si základní materiál, který poté v nerezových sítkách v kádích vymyjí a zůstanou jim “pravé” drahokamy.

V horní části Pískového světa je velké Archeo. Pod střechou altánku jsou zde schovány dvě kostry – jedna lidská a druhá mamutí. Pomocí metliček, lopatek a smetáčku jej návštěvníci vykopávají.

Nedílnou součástí Pískového světa jsou podesty. Na podestách se pracuje s pískem. Vozí se na dopravníkových pásek, zvedají se pomocí kbelíků, vozí ve vagónku, pasírují se přes trychtýře. Prostě písek je zde hrací materiál a návštěvníci si ho mohou užít do syta.

Pískový svět nabízí i malé Archeo, kde je v písku ukryto 6 předmětů. Pomocí metliček a lopatek se hledají. Vedle malého Archea jsou stopy zvířat. 6 raznic může být využito na vytvoření zvířecích cestiček.

Celý Pískový svět je vybaven mobiliářem – lavice, stojany na kola, odpadkové koše, plot, vstupní brána, pěšiny, infotabule a infocedule.

Hřiště bylo otevřeno v srpnu 2016.

JHP_8562
JHP_8566
JHP_8810
JHP_8823
JHP_8830