Navigace

Reference

Navigace

Dolní Morava – Mamutíkův vodní park

Ve dvou letech zde vzniklo unikátní vodní hřiště. V čem je unikátní? V rámci výstavby a přípravy jsme museli vyřešit nedostatek vody. Nakonec je součástí hřiště retence na vodu o objemu 20m3. Voda se do nejvyššího místa čerpá. V roce 2014 vznikl základ hřiště – 60 metrů dlouhá říčka, která prochází celým areálem.

Hřiště má několik součástí:

 • Potůčky
  Kamenné potůčky s chrličem vody. V potůčcích jsou dva mlýnky – dřevěný senomet a dřevěný mlýnek řechtačka.
 • Tyroslký jez
  Věrná kopie jezů na alpských potůčcích odvádí vodu na dvě další atrakce.
 • Korýtka
  Z Tyrolského jezu odchází voda do sekce „Korýtek“. Jedná se o dřevěná koryta a dřevěné sudy. Koryta končí třemi nezávislými větvemi zakončenými mlýnky – Obousměrka, Tanečník a Zpátečka.
 • Ztracené kolo
  Z Tyrolského jezu se odvádí voda na Ztracené kolo. Voda proudí podzemním vedením ke kolu, které má brzdu – každý návštěvník může vyzkoušet zabrzdit roztočené vodní kolo.
 • Elektrárna
  Pod Ztraceným kolem je jez, který odvádí vodu na elektrárnu, což je prvek s nádrží na 500 litrů vody. Po otevření nádrže padá voda na vodní kolo, které roztáčí generátor a vyrábí tak elektrický proud. Ten je využit pro napájení mikrofonu a dvou reprobeden - každý elektrárník může slyšet svůj hlas jen díky energii vyrobené z vody.
 • Buchar
  Na říčce je několik solitérních strojů.
 • Archimedův šroub
 • Závlaha

V roce 2015 dostavujeme další větev říčky a na ní:

 • Šnek
  Solitérní prvek zvedající vodu do výšky.
 • Plavení dřeva
  V horním jezírku se voda nahromadí, otevře se stavidlo a dřeva letí říčkou do spodního jezírka. Zde lze dřívka naloží na vozík a vytáhnout zpět do horního jezírka.
 • Mlýnkový sešup
  Říčka s pěti mlýnky za sebou. Každý mlýnek je zmenšená kopie velkých mlýnků.
 • Křeček
  Kolo o průměru více jak 3 metry je poháněno lidskou silou. Návštěvník chodí v kole. Tato síla je převáděna transmisí na 12 metrů vzdálené kolo, které se díky „šlapání v Křečkovi“ roztáčí a zvedá vodu. Tato voda se odvádí do nádrže. Jak v nádrži stoupá voda, vyjíždí nad terén socha maskota – Mamutíka.

 

JHP_8384 (1)
JHP_8402 (1)
JHP_8411 (1)
JHP_8417 (1)

Jaké prvky jsou využity