Navigace

Reference

Navigace

Jeseník

 Vodní hřiště pro mateřskou školu tvoří dvě větve dřevěných koryt se dvěma nerezovými mlýnky uprostřed. Proud vody je možno regulovat čtyřmi dřevěnými stavidly.  Toto zařízení je přichyceno k zemi pomocí podpěr s ocel. pozinkovanými trny, byly následně zabetonovány. Distribuci vody zajišťuje ruční čerpadlo. Okruh vody je uzavřený. Tvoří jej retenční plastová jímka s vedením.

Kontakt s vodou přináší dětem smyslové vnímání přírodního živlu a rozvíjí představu o zákonitostech chování vody.

Vodní hřiště je využíváno k aktivnímu trávení volného času a přináší zážitky jak pro děti tak i pro dospělé.

Díky zasazení vodního světa do přírodního prostředí slouží hřiště také k environmentální výchově.

IMG_4502
IMG_4508

Jaké prvky jsou využity