Navigace

Reference

Navigace

Hejtmánkovice

V roce 2015 bylo realizováno Vodní hřiště určené pro Mateřskou školu v Hejtmánkovicích. Díky přírodnímu prostředí a přírodnímu živlu slouží vodní svět  i k environmentální výchově.
Kontakt s vodou přináší intenzivní smyslové vnímání a rozvíjí představu o zákonitostech chování vody.
Vodní hřiště je tvořeno třemi dřevěnými koryty a pracovním stolem. Na první a poslední koryto jsou namontovány nerezové mlýnky. Proud vody je možno regulovat třemi dřevěnými stavidly. Z pracovního stolu voda vytéká volně do štěrkového podkladu. Distribuce vody je zajištěna pomocí tlakového čerpadla.

IMG_4481
IMG_4487
IMG_4488
IMG_4491

Jaké prvky jsou využity