Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Koryto obousměrka

Koryta obecně jsou základní jednotkou pro vodní tok v netradičním hřišti. Koryto je vyrobeno z masivního dřeva (borovice,

modřín, smrk). Koryta mohou být téměř vodorovná až po koryta s dosti velkým převýšení. Používáme

koryta různé délky. Do koryt se dá vložit Stavidlo korýtka, nerezový mlýnek do koryt.

Koryta také mohou spojovat dřevěné sudy.

Koryta jsou k terénu připevněna pomocí dřevěných nohou – také z borovice, modřínu či smrku.

Současně s koryty je nutno vyřešit jejich kotvení k terénu – jednou z možností jsou dřevěné nohy, další

možností je položení na dřevěné trámky umístěné na zemi, a nebo se koryta kotví přímo do betonových

patek pomocí různých kotev.

V případě použití noh je nutné tyto pomocí zemních vrutů kotvit k terénu. Nohy se dají kotvit také do betonových patek pomocí nerezových kotev.

Je mlýnek, který se dokáže točit na oba směry. Voda je na něj přiváděna speciálním dřevěným korytem. Těleso mlýnku je tvořeno dvěma mlýnky, které jsou opačně posazeny. Proto díky ovládání vody ve speciálním korytu pomocí stavidel lze obousměrku roztočit oběma směry. K pohybu kola je potřeba minimum vody.

 

M004_obousměrka_a
M004_obousměrka_b
M004_obousměrka_d
M004_obousměrka_f