Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Kuličky- hra

Dráha je složena z prvků, které umožňují soutěž dvou hráčů. Hráči vložením svých kuliček na startovní prvek startují soutěž – která kulička bude dříve v cílovém korytě. Koryta na sebe navazují a podle trasy každé kuličky se dráha větví a kuličky překonávají trasu. Koryta jsou různě velká a obsahují různé druhy retardérů a překážek.

Kde je tento prvek využit?