Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Kuličky- mobilní

Jedná se o herní prvek, kdy děti mohou skládat dráhu pro dřevěné kuličky. Jak směrově, tak výškově. Dráhu tvoří segmenty dřevěných koryt tvaru V. Pro podložení jednotlivých koryt budou sloužit dřevěné kostky. Celá hra začíná sochou maskota - dřevěná masivní socha s vnitřním vedením pro kuličku pro zahájení hry.

Kde je tento prvek využit?