Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Koryto zpátečka

Koryta obecně jsou základní jednotkou pro vodní tok v netradičním hřišti. Koryto je vyrobeno z masivního dřeva (borovice, modřín, smrk). Koryta mohou být téměř vodorovná až po koryta s dosti velkým převýšení. Používáme koryta různé délky. Do koryt se dá vložit Stavidlo korýtka, nerezový mlýnek do koryt.

Koryta také mohou spojovat dřevěné sudy.

Koryta jsou k terénu připevněna pomocí dřevěných nohou – také z borovice, modřínu či smrku.

Současně s koryty je nutno vyřešit jejich kotvení k terénu – jednou z možností jsou dřevěné nohy, další možností je položení na dřevěné trámky umístěné na zemi, a nebo se koryta kotví přímo do betonových patek pomocí různých kotev.

V případě použití noh je nutné tyto pomocí zemních vrutů kotvit k terénu. Nohy se dají kotvit také do betonových patek pomocí nerezových kotev.

Je klasické velké dřevěné kolo ovšem voda je na něj přiváděna speciálním dřevěným korytem, které umožní, že kolo se vlastně otáčí „pozadu“.

 

M006_mlýnek_zpátečka_c