Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Křeček

Součástí prvku Křeček je šlapací kolo. V tomto kole návštěvník chodí. Tato síla se přenáší pomocí transmise, která vede např. po stěně, až ke zvedacímu kolu. Tzn. síla, kterou vyvine chodící člověk ve šlapacím kole se přenáší ke zvedacímu kolu, tím je umožněno zvedání vody do dřevěného koryta. Potom se napouští voda do šachty a tím umožněno zvedání podzemní sochy. Ve zvedacím jezírku se kumuluje voda tak, aby hladina dosáhla stanovené minimální výšky. Zvedací jezírko je osazeno jedním stavidle. Zvedací jezírko je opatřeno bezpečnostním přelivem s kalovou jímkou. V kalové jímce je koš na zachytávání hrubých nečistot ve vodě. Z kalové jímky voda odtéká podzemním vedením. Od této výšky už může fungovat zvedací kolo, které zvedá vodu nádobkami do výšky. Dále teče voda dřevěným korytem směrem k podzemní soše. Voda zvednutá do dřevěného koryta na konci mizí pod vodou a začíná plnit podzemní rezervoár vody. Jak hladina v rezervoáru stoupá, vylézá z podzemního rezervoáru i soška (dle výběru; není součástí nabídky). Rezervoár je vybaven bezpečnostním podzemním přelivem – voda poté teče do retenční nádrže, nebo odtéká dále vodním tokem. Rezervoár je vybaven ventilem na vypouštění vody na zimu. Součástí Rezervoáru je i kalová nádržka, která je vybavena kovovým čistícím košem. Voda vytéká z podzemního rezervoáru podzemním vedením.

 

M009_křeček_celek
M009_křeček_celek_sezhora
M009_křeček_celek_zdola

Kde je tento prvek využit?