Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Ztracené kolo

 

Je větší sestava strojů, které potřebují dostatečné převýšení. Ke ztracenému kolu je voda odváděna z toku vody (lze pomocí Tyrolského jezu, či za využití jiného systému odvádění vody). Voda je od toku vedena dřevěným náhonem a následně voda mizí pod povrchem, aby se objevila nad Ztraceným kolem. Voda svou váhou pak roztáčí Ztracené kolo. Toto je vybaveno nerezovým diskem, na kterém budou moci návštěvníci vyzkoušet jako sílu voda má – pomocí stisku nerezového disku se návštěvníci snaží Ztracené kolo zastavit  a získávají praktickou zkušenost o síle vody, která kolo pohání.

 

 

M008_ztracene_kolo_c

Kde je tento prvek využit?