Navigace

Jednotlivé prvky

StezkyStezky

Navigace

Tunely

Tunely jsou dřevěné chodby nad terénem, které vytváří bludiště včetně tmavých zákoutí. Těleso tunelu (chodby) je nad terénem a tak vytváří zajímavé pocitově visuté chodby. Tunel je krytý ze všech stran -přičemž střecha je pochozí se zábradlím. Do tunelů je možno  různými výlezy a nálezy (sklolaminátová skluzavka, gumový nález se zarážkami a s pomocným lanem, dřevěná kulatina jako kladina aj.) Uvnitř tunelů jsou různé dřevěné překážky a junglová překážková dráha (zavěšené pytle, válce, koule apod.).

Střecha tunelu je pochozí a vedou na ni  nálezy - provazový žebřík s dřevěnými šlapáky, lanové výlezy, lezecké stěny, dřevěné šikmá plocha hladká s lanem, dřevěné schody se zábradlím, gumový výlez se zarážkami + lano s uzly, dřevěná plotna se zarážkami, dřevěná kladina aj.

JHP_8475
JHP_8593 (1)

Kde je tento prvek využit?